Politica de Confidențialitate

Smartland.pro este denumirea înregistrată a platformei web aparținând SC TOTAL BUSINESS LAND SRL, cu sediul social în Alba Iulia, Str. Brândușei, nr. 24, Cod poștal 510216, jud. Alba, înregistrată în Registrul Comerțului Alba, sub nr: J1/125/2015, Cod fiscal RO34090016. Smartland.pro prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră în condiții de siguranță și pentru scopurile specificate, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date. Smartland.pro se angajează să respecte prevederile Regulamentului și să administreze în condiții de siguranță datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră și doar pentru scopurile declarate, spre exemplu, încheierea contractului de abonament cu privire la serviciile furnizate de Smartland.pro și modificările ulterioare, în funcție de voința părților și eventualele modificări ale datelor de identificare. Durata prelucrării datelor cu caracter personal va fi egală cu durata funcționării contractului de furnizare de servicii abonament oferite de Smartland.pro. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace automatizate şi manuale, cu respectarea cerinţelor legale şi în condiţii care să asigure securitatea, confidenţialitatea şi respectarea drepturilor persoanelor vizate, cu respectarea principiilor Regulamentului. DATELE CU CARACTER PERSONAL
 • sunt prelucrate în mod legal și echitabil;
 • sunt colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
 • sunt adecvate, relevante și neexcesive în ceea ce privește scopurile în care sunt prelucrate;
 • sunt exacte și, dacă este necesar, vor fi actualizate;
 • sunt păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care sunt prelucrate datele respective;
 • sunt prelucrate într-un mod care să le asigure securitatea adecvată; orice prelucrare de date cu caracter personal, poate fi efectuată numai dacă persoana vizată şi-a dat consimţământul în mod expres şi neechivoc pentru acea prelucrare
 • protejarea persoanelor vizate – acestea având dreptul de acces la datele lor prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opoziţie şi de a nu fi supuse unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, sau instanţei de judecată, pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care le-au fost încălcate;
 • asigurarea securității datelor cu caracter personal.
  SCOPURILE PRELUCRĂRII Datele dumneavoastră cu caracter personal vor putea fi folosite cu respectarea drepturilor și libertăților dumneavoastră, în condiții de confidențialitate și conform Regulamentului, în următoarele scopuri, dupa caz:
 • încheierea contractelor de tip abonament sau de alt tip corespunzător produselor și serviciilor oferite de Smartland.pro
 • crearea și administrarea contului Smartland.pro
 • preluarea, validarea, expedierea și facturarea serviciilor
 • asigurarea serviciilor de suport tehnic online și offline
 • răspunsuri la solicitări telefonice sau comunicații electronice referitoare la produsele si serviciile oferite de Smartland.pro
 • îmbunătățirea serviciilor și produselor Smartland.pro
 • în scopuri de marketing pentru promovarea și dezvoltarea activității comerciale
 • apărarea intereselor legitime în vederea protecției Smartland.pro și a utilizatorilor acesteia față de atacuri cibernetice și alte potențiale riscuri
 • transmiterea unor informații solicitate de către autoritățile publice legal abilitate cu solicitarea de informaţii cu privire la datele personale pe care le colectăm
 
DREPTURILE PERSOANEI VIZATE
Smartland.pro respectă dispozițiile prevăzute de Regulament cu privire la drepturile dumneavoastră în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv dar fără a se limita la cele prevăzute mai jos:
 • dreptul de acces la date – de a obţine, la cerere şi în mod gratuit, confirmarea faptului că datele care vă privesc sunt sau nu prelucrate de Smartland.pro;
 • dreptul de intervenţie asupra datelor – de a solicita, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, ori a datelor incomplete sau inexacte;
 • dreptul de opoziţie – de a va opune în orice moment, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată, din motive întemeiate şi legitime, ca datele care vă vizează să facă obiectul unor prelucrări sau să fie dezvăluite unor terţi;
 • dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei, fără a aduce atingere posibilităţii de a va adresa cu plângere autorităţii de supraveghere în domeniu
 • dreptul de a solicita în scris, în orice moment și gratuit, ca datele dumneavoastră personale să nu mai fie procesate de catre Smartland.pro
 
DURATA STOCĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI POSIBILITATEA DE TRANSMITERE A ACESTORA
Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi stocate pe perioada existenței unui cont activ pe platforma Smartland.pro, putând solicita oricând ștergerea anumitor informații sau chiar închiderea contului.
În vederea dezvoltării activității comerciale și a îmbunătățirii calității serviciilor și produselor Smartland.pro, am putea transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dumneavoastră unor societăți din cadrul grupului nostru sau altor societăți cu care ofertăm produse și servicii. Și în aceste cazuri, accesul la datele cu caracter personal se va realiza conform prevederilor legale privind protecția datelor și confidențialitatea informațiilor prevăzute de Regulament.
 
PROTEJAREA SECURITĂȚII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Smartland.pro asigură securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, folosind algoritmi de criptare și stocare pe servere securizate, atrăgând atenția totodată, ca exista riscul ca transmiterea informațiilor efectuate prin intermediul rețelei Internet să fie fi supusă unor atacuri cibernetice care ar putea permite accesul la aceste date de către părți neautorizate, situație în care Smartland.pro nu își va asuma responsabilitatea acestor incidente.
Pentru orice alte informații sau amănunte, vă stăm la dispoziție pe e-mail office@tblgrup.ro, telefon +40 318 600 316 sau Fax: +40 358 710 612
Scroll to Top Skip to content